Management Consultant Leif Törnblad

Aktuella aktiviteter

Den danska företagstidningen 2B Helsingör, har i april numret en fin artikel som omhadlar kulturskillnader mellan svenska och danska företagare och det sätt som man driver affärsverksamhet på i de båda länderna. Min bakgrund skilldras och hur jag har fått expertkunskap på detta område.
OIL Group bjuder in till seminarier den 6. och 7. mars på IDEON i Lund.
Jag genomför ett seminarie kl. 16.30 som handlar om de kulturskillnader som möter företagare på båda sidor av Öresund, när man skall driva verksamhet i Danmark och Sverige
Seminarie 2 som äger rum den 7. på morgonen handlar om hur företagen kan förbättra sin säljinsats och här presenteras en undersökning som 400 företag har deltagit i.

Leif Törnblad är nu medlem af det nordiska Executive Search og konsultföretaget OIL Group AB. Samtidigt är Leif Törnblad nu en del av den internationella Search kedjan IESF, som har mer än 100 kontor i 46 länder. Vi kan nu hjälpa till med att besätta positioner över hela världen samt med att hitta kandidater world wide.