Management Consultant Leif Törnblad

Organisationsutveckling

Det finns många sätt att organisera sitt företag eller en organisation på. Man talar bl.a. om en funktionsuppdelad organisation, en matris organisation eller en projektorganisation. Gemensamt för alla dessa organisationsformer är att det hela hadlar om att få människor att samverka på bäst möjliga sätt, för att de skall kunna skapa bästa möjliga resultat.Det ritas många olika fprmer för organisationsdiagram samtidigt som det i de flesta företag finns en informell orgnisation utan villken företaget inte kan fungera.
Det är ledningens uppgift att se till at hålla människorna topmotiverade och att se till så att klimatet i organisationen främjar innovaton och resultat.
Låt oss hjälpa dig att ta temperaturen på din organisation/avdelning eller företag. Låt oss hjälpa dig med at fokusera på de åtgärder, som skal genomföras för att trimma din organisation och därmed skapa fåorutsättningar för framgång och växt.