Management Consultant Leif Törnblad

Organisationsudvikling

Der findes mange måder at organisere sin virksomhed på, og der kan tegnes orgaisationsdiagrammer på mange forskellige måder, som f.eks. funktionsopdelte organisationer, matrixorganisationer og projektorganisationer. Alle disse forskellige former og måder at organisere sig på har dog ét til fælles; Det vigtigste er, at organisationerne består af levende mennesker, der alle skal kende og forstå sin rolle i virksomheden. Der findes de formelle organisationsdiagrammer såvel som de uformelle. Ledelsens opgave er at få organisationen dannet og dernæst få den til at fungere optimalt. Ansvar skal fordeles, og målene synliggøres. Det er vigtigt, at ledelsen forstår at skabe kommunikation og et godt klima, hvor gode idéer fremmes, og hvor den enkelte medarbejder tør tage ansvar og har lyst til at yde en god præstation.
Lad os tage temperaturen på din organisation og lad os medvirke til at der skabes et fundament for en endnu bedre virksomhed med endnu bedre resultater.