Management Consultant Leif Törnblad

Karriärutveckling

En god karriär är de flesta medarbetares intresse.
Speciellt unga människor kommer in i ett företag eller en organisation med en önskan om att få en god karriär.
Det är en drivkraft som är sund och bra och som man bör taga vara på.
Tyvärr definierar man oftast en lyckosam karriär i  termer som ledningsansvar, makt och titlar och god löneutveckling.
Det finns dock andra karriärvägar som kan tillfredsställa många. Några vill gärna utveckla sina specialistkompetenser och fördjupa sig och bliva duktigare inom sitt område, andra vill gärna bredda sina kunskaper och uppleva förnyelse och förändringar i jobbet.
Vi har goda analysverktyg och stor erfarenhet av att  ”coacha” medarbetare således att de hamnar i ett utvecklingsförlopp som skapar trivsel och motivation på jobbet. Låt oss hjälpa chefen och medarbetaren, således at medarbetaren får den utveckling som han eller hon trivs bäst med i långa loppet.