Management Consultant Leif Törnblad

IMPLEMENTERING

av företagets eller organisationens STRATEGIER

 

De flesta lite större företag har god koll på ”corporate values” och företagets överordnade affärsidé.
Nästan alla företag och organisationer arbetar med mål, planering och budgettering.
Cheferna arbetar dagligen med uppföljning på dessa mål, men mera sällan med att försäkra sig om att alla dessa mål och delmål är förstådda och känns relevanta av medarbetarna i organisationen.
Ofta har chefgruppen diskuterat framtida mål och strategier i en längre tidsperiod och planerna har på detta sätt mognat och förankrat sig i chefgruppen. Sedan förväntar man, att medarbetarna efter en kort briefing till fullo förstår innebörden av dessa strategier och mål.
Ska företaget eller organisationen lyckas är det viktigt att alla medarbetarna förstår och tar ägarskap till strategierna och målen och inte minst ser sin egen roll i hur företaget skall uppnå bäst möjliga resutat.
Det är chefernas främsta plikt at motivera sina medabetare och se till att de till fullo förstår vad som förväntas av dem, samtidigt som den anställde känner sig som en viktig del av helheten.
Vi har arbetat med medelstora och stora organisationer och vi har god efarenhet med att hjälpa chefer med att skapa förutsättningar, för at få bättre resultat med goda och motiverade medarbetare.