Management Consultant Leif Törnblad

IMPLEMENTERING

AF VIRKSOMHEDENS STRATEGIER & PLANER

 

De fleste virksomheder har styr på sine værdier og den mission,som virksomheden har. Alle virksomheder har budgetter og planer for den kommende periode, og de fleste virksomheder har også en strategi, som kan være mere eller mindre vel beskrevet.
Ejere og chefer bruger tid på at formulere og diskutere planer og budgetter, og næsten alle møder på ledelsesnivau handler om at følge op på disse budgetter og planer. Det de ofte glemmer at diskutere er, hvorledes de får medarbejderne til at forstå og tage ejerskab af de selvsamme strategier og planer. Ofte får medarbejderne i en organisation eller virksomhed en kort gennemgang af planerne, og i enkelte tilfælde arbejder man med budgetter for den enkelte medarbejder.
Mere sjældent er det, at der arbejdes konkret med hvilke indsatser og med hvilke kompetencer, der er behov for at tage i brug.
Hvis ikke medarbejderne har forstået budskabet, og hvis ikke han eller hun kan se sin egen rolle i virksomheden, har medarbejderen svært ved at følge planerne og vurdere sin egen indsats som en del af helheden. I disse tilfælde er der behov for en arbejdsproces, der sætter alle i virksomheden i stand til at forstå strategierne og planerne og til at forstå sin egen rolle i den lidt større sammenhæng.
Vi har gode erfaringer med at gennemføre processer på flere niveauer i organisationen og dermed skabe forudsætningerne for, at alle de ansatte yder den forventede indsats til gavn for det endelige resultat – men også til gavn for den enkelte medarbejders egen motivation og selvforståelse.